Dr. Fran Cuesta

Cirurgia Maxil·lofacial

Sóc Llicenciat en Medicina a l’any 2011 per la Universitat de Múrcia. Sóc Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial per l’Hospital de Bellvitge (Universitat de Barcelona) des de l’any 2017. Exerceixo com a Metge adjunt de l’servei de Cirurgia oral i Maxil·lofacial de l’H Parc Taulí -Sabadell.
A més, sóc Professor de l’postgrau d’implantologia oral de la UAB i Professor de l’postgrau de medicina i cirurgia estètica facial de la UAB.
Sóc Membre de la societat espanyola de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial i Membre de la societat espanyola de Cirurgia Plàstica Facial.

DEMANAR CITA
+34 93.204.13.00
Dr. Carulla 12, Planta
08017 Barcelona